Novinky
Konsolidovaná pololetní zpráva27 | 09 | 2018Konsolidovaná pololetní zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za 1. pololetí roku 2018Čtěte více...
Konsolidovaná výroční zpráva30 | 04 | 2018Konsolidovaná výroční zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za rok 2017Čtěte více...
Konsolidovaná pololetní zpráva29 | 09 | 2017Konsolidovaná pololetní zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za 1. pololetí roku 2017Čtěte více...
SK    EN


Poskytujeme úvěry tehdy,
když druzí odmítají

O nás

RMS Mezzanine, a.s. („RMS Mezzanine“) je tradiční česká společnost kótovaná na Burze cenných papírů v Praze. Specializujeme se na poskytování kapitálu malým a středním společnostem tam, kde banky z různých důvodů financování neposkytují. Taktéž investujeme do minoritních i majoritních podílů společností, kde je předpoklad vysokého růstu vnitřní hodnoty.

 

Námi poskytovaný kapitál napomáhá při rozvojových aktivitách našich klientů a většinou je formou podřízeného dluhu (mezaninu). Naší filozofií je být rychlý a flexibilní partner pro klienty, kteří potřebují financování pro svoje, zejména rozvojové, aktivity. Jako nezávislá společnost umíme reagovat rychleji než banky, navzdory tomu posuzujeme každou investiční příležitost hloubkovým auditem při důkladném dodržovaní našich interních investičně-rozhodovacích procedur.

 

V roce 2016 došlo nejen k změnam v portfoliu, kdy bylo splaceno několik projektů zainvestovanych v minulem obdobi, ale take došlo i k novym investicim.

V roce 2016 společnost v rámci své činnosti vyhodnotila 29 investičních příležitostí. Nejvíce byly zastoupeny projekty z oblasti nemovitosti a následně se do popředí dostávají projekty z oblasti informačních technologií a telekomunikací. Z tohoto počtu představenstvo společnosti vybralo 14 nových projektů, do nichž bylo investováno více než 1 623 mil. CZK. Počet analyzovaných projektů se ve srovnání s minulým obdobím sice snížil, ale to je opět jen výsledkem zaměření společnosti na více bonitní investiční příležitosti.

Během roku 2016 došlo v červnu k odprodeji pohledávky společnosti, která podniká v oblasti cestovního ruchu a dále k úplnému splacení několika krátkodobých úvěrů, který od společnosti čerpaly různé finanční společnosti, které poskytují fi nancování středoevropským podnikům. U stávajícího portfolia i nadále probíhá sledování výkonnosti investic, a to z důvodů co nejpřesnějšího obrazu o příspěvku jednotlivých investičních projektů k plnění celkových cílů společnosti.

Společnost vykázala na konsolidované úrovni čistý zisk ve výši 10 961 tis. Kč. Konsolidovaná bilanční suma společnosti meziročně vzrostla o 325 188 tis. Kč na 5 483 788 tis. Kč stejně jako konsolidovaný vlastní kapitál o 83 235 tis. Kč na 2 417 934 tis. Kč. V následujícím roce 2017 bude vedení společnosti usilovat o důsledné řízení ziskovosti a rizikovosti portfolia, o udržení hodnoty aktiv společnosti a vyhledávání dalších vhodných investic pro zhodnocení.

 

Naše cíle jsou:

  • být nejúspěšnějším poskytovatelem nebankovního financovaní v regiónu,
  • zaměření na malé a střední podniky,
  • sdílené zájmy se společnostmi do kterých investujeme,
  • maximalizace hodnoty pro naše akcionáře,
  • flexibilita při posuzovaní investičních příležitostí,
  • minimální tým, minimální provozní náklady