Novinky
Konsolidovaná výroční zpráva28 | 04 | 2017Konsolidovaná výroční zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za rok 2016Čtěte více...
Konsolidovaná pololetní zpráva30 | 09 | 2016Konsolidovaná pololetní zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za 1. pololetí roku 2016Čtěte více...
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY23 | 05 | 2016Valná hromada se bude konat dne 23. 6. 2016 od 10:00 hodin v hotelu Jurys Inn Prague Hotel.Čtěte více...
SK    EN


Poskytujeme úvěry tehdy,
když druzí odmítají

Pro akcionáře

Cenné papíry

 Druh  akcie kmenová
 Forma  na majitele
 Podoba  zaknihovaná
 Počet kusů  1 065 071 134
 ISIN/SIN/SIN  CS0008416251
 Celkový objem emise  532 535 567,- Kč
 Jmenovitá hodnota  0,50 Kč
 Způsoby zdaňování výnosů z cenného papíru
 ve státě sídla emitenta
 Výnosy z cenného papíru jsou zdaňovány v souladu se
 zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve zněních
 pozdějších předpisů
 Plátce daně sražené z výnosů cenného papíru  emitent
 Způsoby převodu cenného papíru  převody akcií jsou realizovány prostřednictvím CDCP
 Omezování převoditelnosti  převoditelnost není omezena
 Obchodování na regulovaných trzích v ČR  Burza cenných papírů Praha, a.s. a RM-SYSTÉM,
 česká burza cenných papírů a.s.
 Obchodování na regulovaných trzích v zahraničí  Akcie nejsou přijaty k obchodování na žádném
 zahraničním trhu