Novinky
Konsolidovaná pololetní zpráva27 | 09 | 2018Konsolidovaná pololetní zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za 1. pololetí roku 2018Čtěte více...
Konsolidovaná výroční zpráva30 | 04 | 2018Konsolidovaná výroční zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za rok 2017Čtěte více...
Konsolidovaná pololetní zpráva29 | 09 | 2017Konsolidovaná pololetní zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za 1. pololetí roku 2017Čtěte více...
SK    EN


Poskytujeme úvěry tehdy,
když druzí odmítají

Pro akcionáře

Cenné papíry

 Druh  akcie kmenová
 Forma  na majitele
 Podoba  zaknihovaná
 Počet kusů  1 065 071 134
 ISIN/SIN/SIN  CS0008416251
 Celkový objem emise  532 535 567,- Kč
 Jmenovitá hodnota  0,50 Kč
 Způsoby zdaňování výnosů z cenného papíru
 ve státě sídla emitenta
 Výnosy z cenného papíru jsou zdaňovány v souladu se
 zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve zněních
 pozdějších předpisů
 Plátce daně sražené z výnosů cenného papíru  emitent
 Způsoby převodu cenného papíru  převody akcií jsou realizovány prostřednictvím CDCP
 Omezování převoditelnosti  převoditelnost není omezena
 Obchodování na regulovaných trzích v ČR  Burza cenných papírů Praha, a.s. a RM-SYSTÉM,
 česká burza cenných papírů a.s.
 Obchodování na regulovaných trzích v zahraničí  Akcie nejsou přijaty k obchodování na žádném
 zahraničním trhu