Novinky
Konsolidovaná pololetní zpráva27 | 09 | 2018Konsolidovaná pololetní zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za 1. pololetí roku 2018Čtěte více...
Konsolidovaná výroční zpráva30 | 04 | 2018Konsolidovaná výroční zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za rok 2017Čtěte více...
Konsolidovaná pololetní zpráva29 | 09 | 2017Konsolidovaná pololetní zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za 1. pololetí roku 2017Čtěte více...
SK    EN


Poskytujeme úvěry tehdy,
když druzí odmítají

Pro akcionáře

Valná hromada 2012

 

\r\n

DALŠÍ DOKUMENTY K VALNÉ HROMADĚ ZE DNE 27. ČERVNA 2012:
\r\n

\r\n\r\n\r\n\r\n

  

\r\n

Společnost RMS Mezzanine, a.s. zveřejňuje Zprávu z řádné valné hromady
\r\nze dne 27. června 2012

\r\n

 

\r\n

Víc v dokumentu: Zpráva z řádné valné hromady společnosti RMS Mezzanine, a.s. ze dne 27. června 2012

\r\n

 

\r\n

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

\r\n

 

\r\n

Řádná valná hromada společnosti RMS Mezzanine, a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ: 00025500, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 495

\r\n

se bude konat dne 27. června 2012 od 10 hod. v hotelu Jurys Inn Prague Hotel, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8.

\r\n

·        Oznámení o konání řádné valné hromady

\r\n

·         Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 2012.

\r\n

 

\r\n

Pořad jednání valné hromady:

\r\n

1.             Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů řádné valné hromady.

\r\n

2.             Rozhodnutí o změně stanov Společnosti – rozšíření působnosti dozorčí rady - změna orgánu Společnosti, do jehož působnosti náleží volba a odvolání členů představenstva Společnosti podle ustanovení § 194 odst.1 obchodního zákoníku.

\r\n

3.             Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období 2010 - 2011. Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

\r\n

4.             Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za období 2010 - 2011.

\r\n

5.             Schválení Individuální účetní závěrky RMS Mezzanine, a. s. za období končící 31.12.2011 a Konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za období končící 31.12.2011.

\r\n

6.             Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti.

\r\n

7.             Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. pro účetní období kalendářního roku 2012.

\r\n

8.             Závěr.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Bod 1: Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady a volba orgánů řádné valné hromady.

\r\n

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 1. – schválení Jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady konané dne 27.června 2012.

\r\n

Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady konané dne 27.června 2012.

\r\n

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 1. – volba orgánů řádné valné hromady konané dne 27. června 2012.

\r\n

 

\r\n

Bod 2: Rozhodnutí o změně stanov Společnosti – rozšíření působnosti dozorčí rady - změna orgánu Společnosti, do jehož působnosti náleží volba a odvolání členů představenstva Společnosti podle ustanovení § 194 odst. 1 obchodního zákoníku.

\r\n

Návrh změny stanov.

\r\n

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 2.

\r\n

 

\r\n

Bod 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010. Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

\r\n

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 2010 – 2011.

\r\n

Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

\r\n

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.

\r\n

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

\r\n

 

\r\n

Bod 4: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za období 2010 - 2011.

\r\n

Stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku  je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za období 2010 – 2011.

\r\n

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

\r\n

 

\r\n

Bod 5: Schválení Individuální účetní závěrky RMS Mezzanine, a. s. za období končící 31.12.2011 a Konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za období končící 31.12.2011.

\r\n

Individuální účetní závěrka RMS Mezzanine, a. s. za období končící 31.12.2011 a Konsolidovaná účetní závěrka RMS Mezzanine, a.s. za období končící 31.12.2011 jsou součástí Konsolidované výroční zprávy společnosti RMS Mezzanine, a.s. za období 2010 – 2011.

\r\n

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 5.

\r\n

Vyjádření dozorčí rady k Individuální účetní závěrce RMS Mezzanine, a. s. za období končící 31.12.2011 a Konsolidované účetní závěrce RMS Mezzanine, a.s. za období končící 31.12.2011 dle § 198 obchodního zákoníku je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za období 2010 – 2011.

\r\n

 

\r\n

Bod 6: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti.

\r\n

Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

\r\n

Smlouva o výkonu funkce – Martin Bučko.

\r\n

Smlouva o výkonu funkce - Ing. Gabriel Ribo.

\r\n

Smlouva o výkonu funkce – Ing. Matej Taliga.

\r\n

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 6.

\r\n

 

\r\n

Bod 7: Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. pro účetní období kalendářního roku 2012.

\r\n

Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s., a konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. pro účetní období kalendářního roku 2012.

\r\n

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 7.

\r\n

 

\r\n

Bod 8: Závěr.