Novinky
Konsolidovaná pololetní zpráva27 | 09 | 2018Konsolidovaná pololetní zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za 1. pololetí roku 2018Čítať viac...
Konsolidovaná výročná správa30 | 04 | 2018Konsolidovaná výročná správa spoločnosti RMS Mezzanine, a.s. za rok 2017Čítať viac...
Konsolidovaná pololetní zpráva29 | 09 | 2017Konsolidovaná pololetní zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za 1. pololetí roku 2017Čítať viac...
CZ    EN


Poskytujeme úvery vtedy,
keď druhí odmietajú

O nás

RMS Mezzanine, a.s. je nezávislá spoločnosť, ktorá je priekopníkom v oblasti nebankového financovania podnikov a projektov v regióne strednej a východnej Európy. Špecializujeme sa na poskytovanie úverov malým a stredným firmám v špecifických prípadoch, kde pre financovanie projektu klasický bankový úver nie je vhodným riešením. Investujeme tiež do minoritných alebo majoritných podielov spoločností, kde predpokladáme rast vnútornej hodnoty v budúcnosti.


Nami poskytovaný kapitál má zväčša formu podriadeného dlhu, tzv. mezanínu. Našou ambíciou je byť rýchlym a flexibilným partnerom pre klientov, ktorí potrebujú financovanie predovšetkým pre svoje  rozvojové aktivity. Ako nezávislá spoločnosť vieme reagovať rýchlejšie ako banky, ale aj napriek tomu každú investičnú príležitosť posudzujeme hĺbkovým auditom a súčasne pri dôkladnom dodržiavaní našich interných investično-rozhodovacích postupov.

 

V roku 2016 prišlo nielen k zmenám v portfóliu, kedy bolo splatených niekoľko projektov zainvestovaných v minulom období, ale taktiež boli realizované i nové investície.

V roku 2016 spoločnosť v rámci svojej činnosti vzhodnotila 29 investičných príležitostí. Najviac boli zastúpené projekty z oblasti nehnuteľností a následne sa do popredia dostávajú projekty z oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Z tohto počtu predstavenstvo spoločnosti vybralo 14 nových projektov, do ktorých bolo investovaných približne 1 623 mil. CZK. Počet analyzovaných projektov sa v porovnaní s minulym obdobím síce znížil, ale to je len výsledkom zamerania spoločnosti na viac bonitné investičné príležitosti.

V priebehu roka 2016 došlo v júni k odpredaju pohľadávky spoločnosti, ktorá podniká v oblasti cestovného ruchu a a tiež k úplnému splateniu niekoľkých krátjodobých úverov, ktoré od spoločnosti čerpali rôzne finančné spoločnosti, které poskytujú financovanie stredoevrópskym podnikom. U aktuálneho  portfólia i naďalej prebieha sledovanie výkonnosti investícií, a to z dôvodu čo najpresnejšieho obrazu o príspevku jednotlivých investičných projektov k plneniu celkových cieľov spoločnosti.

Spoločnosť vykázala na konsolidovanej úrovni čistý zisk vo výške 10 961 tis. Kč. Konsolidovaná bilančna suma spoločnosti medziročne vzrástla o 325 188 tis. Kč na 5 483 788 tis. Kč rovnako ako  konsolidovaný vlastný kapitál o 83 235 tis. Kč na 2 417 934 tis. Kč. V následujúcom roku 2017 sa  bude vedenie spoločnosti  usilovať o dôsledné riadenie ziskovosti a rizikovosti portfólia, o udržanie hodnoty aktív spoločnosti a vyhladávaní daľších vhodných investícií pre zhodnotenie.

  

Našim cieľom je:

  • stať sa najúspešnejším poskytovateľom nebankového financovania v regióne
  • zameranie na malé a stredné podniky
  • zdieľané záujmy s firmami, do ktorých investujeme
  • maximalizácia hodnoty pre našich akcionárov
  • flexibilita pri posudzovaní investičných príležitostí
  • minimálny tím a fungovanie pri minimálnych prevádzkových nákladoch