Aktíva RMS Mezzanine vďaka cezhraničnej fúzii prekročili 5,5 mld Kč.

Dňa 5. januára 2011 bola do Obchodného registra zapísaná cezhraničná fúzia spoločnosti RMS Mezzanine, a.s., do ktorej boli zlúčené jedna slovenská a tri české obchodné společnosti SUPPORT & REAL, a.s. (Slovensko), Investment Finance Group, a.s., INVESTMENT HOLDING, a.s. a PROPORTION a.s.

Celkové konsolidované aktíva spoločnosti RMS Mezzanine, a.s. tak ku koncu roka 2010 prekročili 5,5 mld. Kč.