RMS Mezzanine, a.s, zveřejnila hospodářské výsledky v konsolidované pololetní zprávě

V prvním pololetí došlo nejen k výraznějším změnám v portfoliu společnosti RMS Mezzanine, a.s., kdy bylo splaceno několik projektůzainvestovaných v minulém období, ale také došlo i k novým investicím a celkovému navýšenívelikosti investičního portfolia. Během prvního pololetí došlo k odprodeji zbývajícího obchodního podílu v rámci společnosti skupiny Mediaservis, který se tak stal úplnou součástí logisticko-tiskárenské skupiny Cromwell ze Slovenska.

„Naše přítomnost a finanční podpora umožnila Mediaservisu překlenout období reorganizace a připravit se na nové tržní příležitosti v sektoru,“ uvedl Ing. Mgr. Boris Procik, předseda představenstva RMS Mezzanine, a.s.

U chorvatských investic se završil vstup strategického investora do Vaba Banky, RMS Mezzaninezůstává prostřednictvím fondu APEQ v pozici minoritního akcionáře. „Důkazem pozitivního působenínaší investice ve Vaba bance je její první účetní zisk za první pololetí 2014 po více než 3 letech,“dodal Ing. Mgr. Boris Procik. Ostatní eventuální investice v Chorvatsku jsou ve stádiu příprav.

Zvýšený objem nových investic se projevil v meziročním nárůstu konsolidované bilanční sumy o více než 12% na 5 670 342 tis. Kč, konsolidovaná účetní ztráta dosáhla 9 502 tis. Kč. Na vzdory uvedenému společnost očekává na celoroční bázi kladný hospodářsky výsledek. Došlo také k nárůstu počtu analyzovaných i rozpracovaných projektů, které by měly sektorově i geograficky dále diverzifikovat portfolio společnosti.