RMS Mezzanine, a.s, zveřejnila hospodářské výsledky v konsolidované výroční zprávě za rok 2015

V roce 2015 došlo nejen k změnám v portfoliu, kdy bylo splaceno několik projektů zainvestovaných v minulém období, ale také došlo i k novým investicím.

V roce 2015 společnost v rámci své činnosti vyhodnotila 47 investičních příležitostí. Nejvíce byly zastoupeny projekty z oblasti nemovitosti a financí, následně se do popředí dostávají projekty z oblasti energetiky a průmyslu. Z tohoto počtu představenstvo společnosti vybralo 13 nových projektů, do nichž bylo investováno přibližně 2 704 mil. CZK. „Počet analyzovaných projektů se ve srovnání s minulým obdobím sice snížil, ale to je jen výsledkem zaměření společnosti na více bonitní investiční příležitosti,“ uvedl Ing. Mgr. Boris Procik, předseda představenstva RMS Mezzanine, a.s.

Společnost vykázala na konsolidované úrovni záporný konsolidovaný hospodářský výsledek za období z činnosti ve výši (-) 7 693 tis. Kč. Uvedený hospodářsky výsledek neobsahuje pozitívni dopad přecenění cenných papírů ve vlastnictví společnosti, který se v zisku projeví až při jejich prodeji. Především vlivem tohoto efektu došlo meziročně k narůstu konsolidovaného vlastního kapitálu o 80 737 tis. Kč na 2 334 699 tis. Kč. Konsolidovaná bilanční suma společnosti se meziročně snížila o (-) 1 340 149 tis. Kč na 5 158 600 tis. Kč.

Kontakt pro média:
Mgr. Lenka Barteková
M: + 421 911 812 345
E: bartekova@rmsmezzanine.cz
www.rmsmezzanine.cz