RMS Mezzanine, a.s, zveřejnila hospodářské výsledky v mezitímní zprávě za 3. čtvrtletí 2014

Za tři čtvrtletí roku 2014 společnost RMS Mezzanine, a.s. investovala do několika nových projektů, což se projevilo v nárůstu bilanční sumy. Nové investice ve sledovaném období směřovaly zejména do oblasti zdravotnictví a do chemického průmyslu. Existující portfolio se vyvíjí v souladu s původními předpoklady.

„Kromě uvedeného jsme ve třetím čtvrtletí analyzovali 22 investičních příležitostí. Zlepšující se ekonomické klima se projevuje také v našem portfoliu a v požadavcích klientů, kteří jednoznačně nejčastěji poptávají finance za účelem financování expanze jejich podniku,“ uvedl Ing. Mgr. Boris Procik, předseda představenstva RMS Mezzanine, a.s.

Konsolidovaný hospodářský výsledek k 30. září 2014 dosáhl minus 3 006 tis. Kč, přičemž k tomuto výsledku pozitivně přispěl vedle úrokové marže zejména zisk z prodeje cenných papírů, naopak negativně hospodářský výsledek ovlivnilo přecenění investice do fondu APEQ a také zvýšené finanční náklady v souvislosti s čerpáním financování na nové projekty, u kterých očekáváme projev jejich pozitivního efektu v příštím období.