Novinky
Konsolidovaná výroční zpráva28 | 04 | 2017Konsolidovaná výroční zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za rok 2016Čtěte více...
Konsolidovaná pololetní zpráva30 | 09 | 2016Konsolidovaná pololetní zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za 1. pololetí roku 2016Čtěte více...
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY23 | 05 | 2016Valná hromada se bude konat dne 23. 6. 2016 od 10:00 hodin v hotelu Jurys Inn Prague Hotel.Čtěte více...
SK    EN


Poskytujeme úvěry tehdy,
když druzí odmítají

Mezzaninové financování

Výhody mezaninového financování

Výhody pro klienty

  • mezaninové financování je na míru „šitý“ a stabilní finanční instrument – půjčka odolná vůči turbulencím na trzích,
  • dlužník neztrácí kontrolu nad svojí společností,
  • poskytuje financování v těch případech, kdy získání klasického bankovního úvěru je nemožné nebo velmi těžko získatelné,
  • v porovnaní s bankovním produktem je méně restriktivní (na hotovost, kovenanty atd.),
  • jistina dluhu se většinou splácí jednorázově až na konci splatnosti úvěru,
  • mezaninové financování je levnější než vlastní zdroje

 

Výhody pro financující banky

  • dodatečný kapitál posilňuje společnosti, kterým banky poskytly úvěr
  • mezaninový kapitál jim je podřízený
  • nový partner v projektu, který brání práva věřitelů
  • snižuje (rozkládá) riziko tvorby opravných položek pro banky