Novinky
Konsolidovaná pololetní zpráva27 | 09 | 2018Konsolidovaná pololetní zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za 1. pololetí roku 2018Čtěte více...
Konsolidovaná výroční zpráva30 | 04 | 2018Konsolidovaná výroční zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za rok 2017Čtěte více...
Konsolidovaná pololetní zpráva29 | 09 | 2017Konsolidovaná pololetní zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za 1. pololetí roku 2017Čtěte více...
SK    EN


Poskytujeme úvěry tehdy,
když druzí odmítají

O nás

Manažerský tým

Představenstvo

 

Ing. Mgr. Boris Procik – předseda představenstva a CEO

je absolventem Ekonomické Univerzity a v minulosti mnoholetým pracovníkem ve skupině J&T. V letech 1996 – 2005 zastával pozici předsedy představenstva J&T Asset Management, správ. spol. Současně v letech 2000-2004 zastával pozici předsedy představenstva Asociácie správcovských spoločností. V letech 2003-2004 založil spolu s Middle Europe Investment realitní fond MERE, který je kótovaný na Amsterdamské burze a kde byl členem představenstva. V letech 2005-2009 vedl jako generální ředitel Európsku zdravotnú poisťovňu. Po ukončení tohoto projektu se osamostatnil a založil privátní investiční skupinu s cílem vybudovat mezzaninový fond.

 

Mgr. Lenka Barteková, MBA – místopředseda představenstva

V letech 2005 – 2010 působila na více pozicích zastupujících jednotlivé společnosti patřící do skupiny J&T. Působila na pozici finančního asistenta, projektového managera a člena dozorčí rady. Několik let působila v oblasti financování projektů zdravotnického sektoru, zastávala pozici finančního asistenta a později projektového managera pro nově vznikající projekty. Externě spolupracovala s neziskovými organizacemi, kde zastupovala jejich zájmy z oblasti euro fondů. Později ve společnosti Diversified retail company, a.s. zastávala pozici finančního asistenta pro oblast retailu. Studovala na UKF v Nitře a současně si svoje vzdělání doplnila studiem Executive MBA, Wien.

 

JUDr. Martin Bučko – člen představenstva

Od roku 1999 pracuje v oblasti telekomunikací - prodej služeb. V roce 2007 byl zvolen předsedou správní rady Institutu veřejné diplomacie a mezinárodních vztahů a v letech 2011 - 2014 byl členem správní rady Centra bezpečnostních strategií a analýz.
V letech 2010 - 2014 zastával funkci předsedy dozorčí rady společnosti RMS Mezzanine, a. s. a v r. 2014 byl zvolen členem představenstva této společnosti. Je absolventem Univerzity Mateja Bela - Právnické fakulty a Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze.

 

 

 

  

 

 

Dozorčí rada

 

Ing. Matej Taliga – předseda dozorčí rady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Gabriel Ribo – člen dozorčí rady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Váchová – člen dozorčí rady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbor pro audit

 

Ing. Ján Užík, PhD., CApředseda

Začátek výkonu funkce 16. 6. 2017

 

Ing. Branislav Novotný – člen

Začátek výkonu funkce 16. 6. 2017


Ing. Zdenka Madunická – člen

Začátek výkonu funkce 16. 6. 2017, odstoupení z funkce 31. 12. 2017

 

Ing. Sivlia Karcolová – člen

Začátek výkonu funkce 1. 1. 2018