Novinky
Konsolidovaná pololetní zpráva27 | 09 | 2018Konsolidovaná pololetní zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za 1. pololetí roku 2018Čtěte více...
Konsolidovaná výroční zpráva30 | 04 | 2018Konsolidovaná výroční zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za rok 2017Čtěte více...
Konsolidovaná pololetní zpráva29 | 09 | 2017Konsolidovaná pololetní zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za 1. pololetí roku 2017Čtěte více...
SK    EN


Poskytujeme úvěry tehdy,
když druzí odmítají

Pro akcionáře

Valné hromady

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 27.6.2012 v 10:00 hod., v hotelu Jurys Inn Prague Hotel, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8.

Pořad jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Účast na valné hromadě – Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.30 hod. v den a místě konání valné hromady. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit písemnou speciální plnou moc k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž z této plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromad v určitém období, podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Práva spojená s akciemi Společnosti je oprávněn vykonávat ten, kdo byl uveden v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Je-li akcionářem nebo zmocněncem akcionáře právnická osoba, musí předložit také výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce.

 

Tlačivo: Formulářová plná moc pro valnou hromadu společnosti RMS Mezzanine, a.s.

 

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

 

Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s.  svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 17.6.2011 v 10:00 hod., v hotelu Jurys Inn Prague Hotel, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8.

 

Pořad jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

 

Účast na valné hromadě – Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě

 

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.30 hod. v den a místě konání valné hromady. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit písemnou speciální plnou moc k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž z této plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromad v určitém období, podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Práva spojená s akciemi Společnosti je oprávněn vykonávat ten, kdo byl uveden v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Je-li akcionářem nebo zmocněncem akcionáře právnická osoba, musí předložit také výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce. Tlačivo:  Formulářová plná moc pro valnou hromadu společnosti RMS Mezzanine, a.s.

 

Informace pro akcionáře společnosti RMS Mezzanine, a.s. v souvislosti s přeshraniční fúzí sloučením:

 

Společnost emitovala 784.035 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, v zaknihované podobě, přičemž hlasovací právo je spojeno s 784.035 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, v zaknihované podobě. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá jeden hlas.

Datum konání mimořádné valné hromady je 10.11.2010 v 12:00 hodin, misto konání: Jurys Inn Prague Hotel, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8.

Společnost RMS Mezzanine, a.s. přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení na mimořádné valné hromadě na emailové adrese info@rmsmezzanine.cz

V sídle společnosti RMS Mezzanine, a.s. v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hodin a v souladu s § 120b odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu bude uveřejněno ode dne zveřejnění oznámení o konání mimořádné valné hromady v Obchodním věstníku a Hospodářských novinách, dokumenty týkající se pořadu jednání mimořádné valné hromady, návrh usnesení mimořádné valné hromady, informace o celkovém počtu akcií představující podíl na společnosti RMS Mezzanine, a.s. a celkový počet hlasů, která jsou s nimi spojeny.

 

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti RMS Mezzanine, a.s. ze dne 10. listopadu 2010

Zpráva z mimořádné valné hromady spoločnosti RMS Mezzanine, a. s. ze dne 10. listopadu 2010

Zápis z řádné valné hromady společnosti RM-S Holding, a.s. ze dne 22. června 2010

Seznam usnesení mimořádné valné hromady společnosti RMS Mezzanine, a.s.

Seznam akcionářů společnosti RMS Mezzanine

Oznámení společnosti RMS Mezzanine, a.s. – zveřejnění protinávrhu akcionáře k pořadu jednání mimořadné valné hromady společnosti svolané na dne  10. listopadu 2010 ve 12.00

Plná moc RMS Mezzanine_29_09_2010

Oznam o mimořádné valné hromadě_RMS Mezzanine, a.s.

RMS Mezzanine, a.s._Návrh usnesení o fúzi

PROJEKT FUZE RMS_IFG_IH_P_SP_30_06_2010

RM-S HOLDING, a.s._IFRS závěrka k 31.12.2009

RM-S HOLDING, a.s._Výroční zpráva_2009_OPRAVA A DOPLNĚNÍ

RM-S HOLDING, a.s._Výroční zpráva 2008_OPRAVA A DOPLNĚNÍ

RM-S HOLDING, a.s._Zahajovací rozvaha k 1.1.2010

RM-S HOLDING, a.s._Znalecká zpráva

RMSH Výroční zpráva 2007 – OPRAVA A DOPLNĚNÍ