Vnitřní informace o přijetí úvěru

Vnitřní informace dle §125 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v aktuálním znění