O nás

RMS Mezzanine, a.s. („RMS Mezzanine“) je tradiční česká společnost kótovaná na Burze cenných papírů v Praze. Specializujeme se na poskytování kapitálu malým a středním společnostem tam, kde banky z různých důvodů financování neposkytují. Taktéž investujeme do minoritních i majoritních podílů společností, kde je předpoklad vysokého růstu vnitřní hodnoty.

Námi poskytovaný kapitál napomáhá při rozvojových aktivitách našich klientů a většinou je formou podřízeného dluhu (mezaninu). Naší filozofií je být rychlý a flexibilní partner pro klienty, kteří potřebují financování pro svoje, zejména rozvojové, aktivity. Jako nezávislá společnost umíme reagovat rychleji než banky, navzdory tomu posuzujeme každou investiční příležitost hloubkovým auditem při důkladném dodržovaní našich interních investičně-rozhodovacích procedur.
 
Společnost RMS Mezzanine, a.s. v roku 2018 uskutečnila celkem jedenáct (11) nových investic v objemu převyšujícím 1,7 miliardy CZK. Tyto investice směřovaly zejména do finančního sektoru a do sektoru IT technologií a telekomunikací. Financování nových projektů mělo hlavně úvěrový charakter a bylo použito na refinancování jiných závazků klientů respektive na projektové financování, jeden z nových úvěrů byl použit na akviziční financování.

Ke konci roku 2018 byly v úvěrovém portfoliu nejvíce zastoupeny úvěry rekapitalizačního charakteru. Tyto úvěry jsou obecně příjemci používány na optimalizaci kapitálové struktury a zpravidla jsou motivovány snahou o vyšší zapojení dluhu nebo potřebu překlenout období do načerpání jiného zdroje financování. U stávajícího portfolia i nadále probíhá sledování výkonnosti investic, a to z důvodů co nejpřesnějšíhoobrazu o příspěvku jednotlivých investičních projektů k plnění celkových cílů Společnosti.

Společnost vykázala na konsolidované úrovni čistý zisk ve výši 13 838 tis. Kč.

V následujícím roce 2019 bude vedení společnosti usilovat o důsledné řízení ziskovosti a rizikovosti portfolia, o udržení hodnoty aktiv společnosti a vyhledávání dalších vhodných investic pro zhodnocení finančního majetku společnosti.