O nás

RMS Mezzanine, a.s. („RMS Mezzanine“) je tradiční česká společnost kótovaná na Burze cenných papírů v Praze. Specializujeme se na poskytování kapitálu malým a středním společnostem tam, kde banky z různých důvodů financování neposkytují. Taktéž investujeme do minoritních i majoritních podílů společností, kde je předpoklad vysokého růstu vnitřní hodnoty.

Námi poskytovaný kapitál napomáhá při rozvojových aktivitách našich klientů a většinou je formou podřízeného dluhu (mezaninu). Naší filozofií je být rychlý a flexibilní partner pro klienty, kteří potřebují financování pro svoje, zejména rozvojové, aktivity. Jako nezávislá společnost umíme reagovat rychleji než banky, navzdory tomu posuzujeme každou investiční příležitost hloubkovým auditem při důkladném dodržovaní našich interních investičně-rozhodovacích procedur.
 
Společnost RMS Mezzanine, a.s. v roce 2020 uskutečnila celkem dvanáct (12) nových investic v objemu převyšujícím 4,0 miliardy Kč. Tyto investice směřovaly zejména do finančního sektoru a do sektoru energetiky a sektoru nemovitostí. Financování nových projektů mělo hlavně úvěrový charakter a bylo použito na refinancování jiných závazků klientů, respektive na projektové financování. Ke konci roku 2020 byly v úvěrovém portfoliu nejvíce zastoupeny úvěry za účelem financování konkrétních projektů, které tvořily více než polovinu úvěrového portfolia.

Společnost vykázala na konsolidované úrovni záporný konsolidovaný hospodářský výsledek za období z činnosti ve výši (-) 97 647 tis. Kč.

Konsolidovaná bilanční suma společnosti se díky aktivnímu vyhledávání nových investičních příležitostí zvýšila o 2 654 341 tis. Kč.

V roce 2020, kterého už první kvartál byl významně ovlivněn náhlým rozšířením virového onemocnění COVID-19, které Světová zdravotnická organizace (WHO) označila za globální pandemii 11. března 2020, vedení společnosti usilovalo o důsledné řízení ziskovosti a rizikovosti portfolia, vyhledáváním dalších vhodných investic pro zhodnocení finančního majetku společnosti, a to právě s ohledem na vzniknutou situaci.

Společnost RMS Mezzanine, a.s. s ohledem na COVID-19 provedla analýzu úvěrového portfolia, zda bude mít ohrožení některých segmentů dopad na její klienty. Společnost pravidelně žádala od klientů opis a analýzu současného stavu s odhadem na jejich další možný vývoj podnikání. Jelikož společnost RMS Mezzanine, a.s. není orientovaná na široké masy klientů, tudíž nebude vystavena negativnímu dopadu trhem očekávané snížené ekonomické činnosti. Čisté úrokové výnosy mohou být ovlivněny snížením referenčních a následně i tržních úrokových sazeb, ale s ohledem na citlivost aktiv a závazků z titulu změn úrokových sazeb Společnost neočekává významný negativní dopad. Společnost RMS Mezzanine, a.s., nejen z důvodu aktuální situace, pravidelně sleduje svoji likvidní pozici i chování klientů, včetně výhledu na rok 2021, s cílem identifikace potenciálních problémů s likviditou, zohledňuje všechny zdroje financování, které Společnost využívá, a rovněž závazky, které je povinna zaplatit.

V roce 2021 bude i nadále snahou Společnosti diverzifikovat své zdroje financování tak, aby snížila stupeň rizika z výpadku konkrétního zdroje a předešla tak veškerým problémům.