Historie a současnost

RMS Mezzanine, a.s. (do 30.6.2010 známá též jako RM-S Holding, a.s.) je tradiční česká společnost kótovaná na Burze cenných papírů v Praze (ISIN CS0008416251, ticker: BAAPVT).

Naše společnost byla založená na základě  zakladatelského plánu ze dne 19.10.1990. Do obchodního rejstříku byla zapsaná ke dni 1.1.1991 pod obchodní firmou „Podnik výpočetní techniky, a.s.“ („PVT“). Je právním nástupcem státního podniku „Podnik výpočetní techniky“, který byl, jako Ústředna mechanizované evidence, zřízený k 1.1.1954.

V roce 2003 byla vlastníkem PVT státní Česká konsolidační agentura, ČSOB a fondy, které ČSOB ovládala. V rámci veřejného tendru na prodej v tom čase největšího systémového integrátora, bylo 96,52% akcií prodaných konsorciu složenému ze společností Prokom Software, J&T a Middle Europe Investment. S nabídkou kupní ceny 1,55 mld. Kč předstihlo druhého zájemce, kterým bylo konsorcium Penta a Unicorn.

Následně si pak konsorcium v roce 2004 rozdělilo obchodní aktivity společnosti PVT. Prokom Software převzal divizi označovanou jako Core Business Division, která  provozovala činnosti spojené s oblastí informačních a komunikačních technologií. Divizi označovanou jako Non-Core Business Division, která provozovala činnosti spojené s komerčním využitím hmotného a nehmotného majetku společnosti, zejména nemovitosti a podíly v cenných papírech si rozdělilo J&T a Middle Europe Investment. Následně došlo k přejmenování na RM-S HOLDING, a.s.. V roce 2009 Společnost J&T odprodala svůj podíl privátním investorům.

Následně v tom stejném roce investory oslovil Ing. Boris Procik s myšlenkou vybudovat ze společnosti RMS Mezzanine, a.s. poskytovatele nebankovního financovaní pro malé a středně velké podniky. Po jednáních došlo k dohodě s investory a Ing. Boris Procik se stal majoritním akcionářem RMS Mezzanine, a.s. prostřednictvím společnosti SIMFAX TRADING LIMITED. Ing. Boris Procik je taktéž od 12. 1. 2010 členem a od 26. 3. 2010 předsedou představenstva této společnosti.