Mezzaninové financování

Použití mezaninového financování

Mezaninové financování je často používané jako náhrada potřeby vlastního kapitálu nebo bankovního úvěru při akvizicích a rozvojových projektech. Námi poskytovaný kapitál se obvykle uplatňuje v následujících situacích:

Refinancování - změna struktury existujícího financování. Náhrada krátko- a střednědobého financování zejména ze strany bank mezaninem. (delší splatnost úvěru, více likvidity pro okamžitý rozvoj),

Rozvojový kapitál - poskytnutí nového kapitálu společnosti za účelem podpory jejího dalšího růstu (např. formou otevření nové provozovny, akvizice dodavatele / konkurenta, expanze na nové trhy…),

Management buy-out - poskytnutí chybějícího kapitálu managementu firmy za účelem jeho převzetí od původního majitele,

Leveraged buy-out - poskytnutí chybějícího kapitálu společnosti případně investičnímu fondu za účelem akvizice cílové společnosti na dluh.

Spolufinancování - investice projektového charakteru, případně při spolufinancovaní z euro fondů – dodatečný kapitál

Výše uvedený přehled aplikací našeho financování je ilustrativní jsme otevřeni i jiným účelům. V případě zájmu nás kontaktujte.


Výhody mezaninového financování

Výhody pro klienty

 

  • mezaninové financování je na míru „šitý“ a stabilní finanční instrument – půjčka odolná vůči turbulencím na trzích,
  • dlužník neztrácí kontrolu nad svojí společností,
  • poskytuje financování v těch případech, kdy získání klasického bankovního úvěru je nemožné nebo velmi těžko získatelné,
  • v porovnaní s bankovním produktem je méně restriktivní (na hotovost, kovenanty atd.),
  • jistina dluhu se většinou splácí jednorázově až na konci splatnosti úvěru,
  • mezaninové financování je levnější než vlastní zdroje


Výhody pro financující banky

 

  • dodatečný kapitál posilňuje společnosti, kterým banky poskytly úvěr
  • mezaninový kapitál jim je podřízený
  • nový partner v projektu, který brání práva věřitelů
  • snižuje (rozkládá) riziko tvorby opravných položek pro banky