Oprava a doplnění

Oprava a doplnění konsolidované výroční zprávy společnosti za období 2010 - 2011