Společnost RMS Mezzanine a.s. získala prostřednictvím dceřiné společnosti obchodní podíl ve výši 90% ve společnosti Mediaservis s.r.o.

Dne 30.8. 2012 došlo k podpisu smluv o převodu obchodních podílů ve společnosti Mediaservis s.r.o. mezi společnostmi Distribuční Holding, s.r.o. a F – LOG Media Holding GmbH na straně prodávajících a společnosti Vesonemer a.s. na straně kupujícího.

Společnost Vesonemer a.s. je součástí skupiny RMS Mezzanine, významného českého poskytovatele alternativního financování. Mateřská společnost skupiny, RMS Mezzanine a.s., je kotována na Burze cenných papírů Praha.

„Investujeme do minoritních nebo majoritních podílů společností, které mají jedinečnou pozici na relevantním trhu a jejichž management je schopen plnit stanovené obchodní cíle. Jsme přesvědčeni, že v případě Mediaservisu jsou naplněny oba tyto předpoklady,“ dodal Ing. Boris Procik, předseda představenstva RMS Mezzanine, a.s.

„Věříme, že díky úzké spolupráci s manažerským týmem i logistickou skupinou Fiege, která vlastní  společnost F-LOG, se nám podaří rozvinout společnost Mediaservis, s.r.o. na pozici největšího alternativního poštovního provozovatele nejen v České republice, ale i v širším regionu,“ dodal M. Pardupa, člen představenstva RMS Mezzanine, a.s.

RMS Mezzanine, a.s. je nezávislá společnost, která je průkopníkem na trhu nebankovního financování společností v regionu střední a východní Evropy. Specializuje se na poskytování úvěrů malým a středním podnikům v případech, kde banky z různých důvodů financování neposkytují. Také investuje do minoritních nebo majoritních podílů společností, u kterých je předpoklad vysokého růstu hodnoty v budoucnosti. Poskytovaný kapitál má většinou formu podřízeného dluhu, tzv. mezanínu.

Mediaservis je jediným alternativním poštovním operátorem poskytujícím své služby vlastními zaměstnanci na celém území České republiky. Prostřednictvím distribuční sítě zajišťuje doručování předplatného novin a časopisů a všech forem adresných i neadresných direct mailových zásilek. V rámci svého call centra dále poskytuje telemarketingové služby a zákaznický servis.