Vnitřní informace dle § 125 zákona č. 256/2004 Sb.

Společnost RMS Mezzanine, a.s. oznamuje, že dne 12.3.2013 rozhodla dozorčí rada společnosti o znovuzvolení představenstva společnosti na další funkční období.

Společnost RMS Mezzanine, a.s. oznamuje, že dne 12.3.2013 rozhodla dozorčí rada společnosti o znovuzvolení představenstva společnosti na další funkční období.

 

Představenstvo společnosti je ve složení:

- předseda představenstva: Ing. Mgr. Boris Procik
- místopředseda představenstva: Mgr. Lenka Barteková
- člen představenstva: Ing. Martin Pardupa

Dále společnost RMS Mezzanine, a.s. oznamuje, že s účinností k 1.4.2013 došlo ke změně sídla společnosti z původní adresy

Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4 – Nusle

na novou adresu:

Sokolovská 17
186 00 Praha 8 - Karlín