Manažerský tým

 

Ing. Mgr. Boris Procik – předseda představenstva a CEO
Je absolventem Ekonomické Univerzity a v minulosti mnoholetým pracovníkem ve skupině J&T. V letech 1996 – 2005 zastával pozici předsedy představenstva J&T Asset Management, správ. spol. Současně v letech 2000-2004 zastával pozici předsedy představenstva Asociácie správcovských spoločností. V letech 2003-2004 založil spolu s Middle Europe Investment realitní fond MERE, který je kótovaný na Amsterdamské burze a kde byl členem představenstva. V letech 2005-2009 vedl jako generální ředitel Európsku zdravotnú poisťovňu. Po ukončení tohoto projektu se osamostatnil a založil privátní investiční skupinu s cílem vybudovat mezzaninový fond. Také se intenzivně věnuje vlastnímu vesmírnému programu.

 

 

 

 

Mgr. Lenka Chochlík Barteková – člen představenstva
V letech 2005 – 2010 působila na více pozicích zastupujících jednotlivé společnosti patřící do skupiny J&T. Působila na pozici finančního asistenta, projektového managera a člena dozorčí rady. Několik let působila v oblasti financování projektů zdravotnického sektoru, zastávala pozici finančního asistenta a později projektového managera pro nově vznikající projekty. Externě spolupracovala s neziskovými organizacemi, kde zastupovala jejich zájmy z oblasti euro fondů. Později ve společnosti Diversified retail company, a.s. zastávala pozici finančního asistenta pro oblast retailu. Studovala na UKF v Nitre a svoje vzdělání si doplnila studiem Executive MBA, Wien.

 

 

 

 

Ing. Zdenka Madunická – člen představenstva
Je absolventkou Ekonomické Univerzity v Bratislavě a od roku 1996 – 2017 pracovala ve skupině J&T, kde zastávala pozici ředitelky oddělení účetnictví, následně ekonomické ředitelky pobočky zahraniční banky, později ředitelku odboru účetnictví a konsolidace ve společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s.
V průběhu roku 2017 byla ve společnosti RMS Mezzanine, a.s. členkou výboru pro audit, od ledna roku 2018 pracuje na pozici finanční ředitelky.

 

 

 

 

JUDr. Martin Bučko – předseda dozorčí rady

 

 

 

 

Ing. Gabriel Ribo – člen dozorčí rady

 

 

 

Ing. Lenka Váchová – člen dozorčí rady