RMS Mezzanine, a.s. v prvom polroku 2011 expandovala

RMS Mezzanine, a.s. v prvom polroku 2011 expandovala na nové trhy a v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenala výrazný nárast čistého zisku.

Bratislava, 6.9.2011 – Spoločnosti RMS Mezzanine, a.s. medziročne narástol čistý konsolidovaný zisk v prvom polroku 2011 takmer 3,5 násobne a dosiahol 51,2 mil. Kč. Tento nárast je spôsobený úspešnou podnikateľskou aktivitou spoločnosti špecializujúcej sa na poskytovanie krátkodobých a dlhodobých podriadených ( tzv. juniorných  alebo mezanínových) úverov najmä slovenským a českým firmám.