Valná hromada 2013

Zápis z řádné valné hromady společnosti RMS Mezzanine, a.s. ze dne 26. června 2013

Zpráva z řádné valné hromady společnosti RMS Mezzanine, a.s.

Řádná valná hromada společnosti RMS Mezzanine, a.s., se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 000 255 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 495

se bude konat dne 26. června 2013 od 10.00 hod. v hotelu Jurys Inn Prague Hotel, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8.

Oznámení o konání řádné valné hromady.
Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 2013.

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů řádné valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2012. Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za období 2012.
4. Schválení Účetní závěrky RMS Mezzanine, a. s. končící k 31.12.2012 a Konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za rok končící 31.12.2012.
5. Projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti. Schválení rozdělení zisku Společnosti za rok 2012.
6. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti.
7. Volba členů dozorčí rady Společnosti.
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti.
9. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. pro účetní období kalendářního roku 2013.
10. Závěr.

Bod 1: Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady a volba orgánů řádné valné hromady.
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 1. – schválení Jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady konané dne 26. června 2013.
Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady konané dne 26. června 2013.
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 1. – volba orgánů řádné valné hromady konané dne 26. června 2013.

Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2012. Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2012.
Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za období 2012.
Stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku  je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za období 2012.
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 4: Schválení Účetní závěrky RMS Mezzanine, a. s. končící k 31.12.2012 a Konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za rok končící 31.12.2012.
Účetní závěrka RMS Mezzanine, a. s. končící k 31.12.2012 a Konsolidovaná účetní závěrka RMS Mezzanine, a.s. za rok končící 31.12.2012 jsou součástí Výroční zprávy společnosti RMS Mezzanine, a.s. za rok 2012.
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 4.
Vyjádření dozorčí rady k Účetní závěrce RMS Mezzanine, a. s. končící k 31.12.2012 a Konsolidované účetní závěrce RMS Mezzanine, a.s. za rok končící 31.12.2012 dle § 198 obchodního zákoníku je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za období 2012.

Bod 5: Projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti. Schválení rozdělení zisku Společnosti za rok 2012.
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 5.
Stanovisko dozorčí rady k předloženému návrhu představenstva na usnesení valné hromady k bodu 5.

Bod 6: Odvolání členů dozorčí rady Společnosti.
Odvolání členů dozorčí rady RMS Mezzanine, a.s.
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 6.

Bod 7: Volba členů dozorčí rady Společnosti.
Volba členů dozorčí rady RMS Mezzanine, a.s.
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 7.

Bod 8: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti.
Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
Vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 8.

Bod 9: Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. pro účetní období kalendářního roku 2013.
Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s., a konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. pro účetní období kalendářního roku 2013.
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 9.

Bod 10: Závěr.