Novinky
Konsolidovaná výroční zpráva29 | 04 | 2016Konsolidovaná výroční zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za rok 2015Čtěte více...
Mezitimní zpráva06 | 11 | 2015Mezitimní zpráva za 3. čtvrtletí 2015 RMS Mezzanine, a.s.Čtěte více...
Konsolidovaná pololetní zpráva27 | 08 | 2015Konsolidovaná pololetní zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za 1. pololetí roku 2015Čtěte více...
Zpráva z řádné valné hromady03 | 07 | 2015Zápis z ŘVH společnosti RMS Mezzanine, a.s. ze dne 23.6.2015Čtěte více...
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY20 | 05 | 2015Valná hromada se bude konat dne 23. 6. 2015 od 10:00 hodin v hotelu Jurys Inn Prague Hotel.Čtěte více...
Mezitimní zpráva19 | 05 | 20151. mezitímní zpráva za rok 2015, RMS Mezzanine, a.s.Čtěte více...
SK    EN


Poskytujeme úvěry tehdy,
když druzí odmítají

O nás

RMS Mezzanine, a.s. („RMS Mezzanine“) je tradiční česká společnost kótovaná na Burze cenných papírů v Praze. Specializujeme se na poskytování kapitálu malým a středním společnostem tam, kde banky z různých důvodů financování neposkytují. Taktéž investujeme do minoritních i majoritních podílů společností, kde je předpoklad vysokého růstu vnitřní hodnoty.

 

Námi poskytovaný kapitál napomáhá při rozvojových aktivitách našich klientů a většinou je formou podřízeného dluhu (mezaninu). Naší filozofií je být rychlý a flexibilní partner pro klienty, kteří potřebují financování pro svoje, zejména rozvojové, aktivity. Jako nezávislá společnost umíme reagovat rychleji než banky, navzdory tomu posuzujeme každou investiční příležitost hloubkovým auditem při důkladném dodržovaní našich interních investičně-rozhodovacích procedur.

 

V roce 2014 došlo k nárůstu počtu analyzovaných i rozpracovaných projektů, které by měly sektorově i geografi cky dále diverzifi kovat portfolio společnosti. Celkově za uplynulý rok společnost vyhodnotila 110 investičních příležitostí, z tohoto počtu představenstvo společnosti vybralo 20 projektů, do nichž bylo investováno přibližně 4 920 mio CZK.

Společnost vykázala na konsolidované úrovni záporný konsolidovaný hospodářský výsledek za období z pokračující činnosti ve výši (-) 28 518 tis. Kč. Uvedený hospodářský výsledek neobsahuje pozitivní dopad přecenění cenných papírů ve vlastnictví společnosti, který se v zisku projeví až při jejich prodeji. Vlivem tohoto efektu došlo meziročně k nárůstu konsolidovaného vlastního kapitálu o 29 233 tis. Kč na 2 253 962 tis. Kč.

Konsolidovaná bilanční suma společnosti se díky aktivnímu vyhledávání nových investičních příležitostí zvýšila o 1,7 mld. Kč na 6,5 mld. Kč.

V následujícím roce 2015 bude vedení společnosti usilovat o důsledné řízení ziskovosti a rizikovosti portfolia, o udržení hodnoty aktiv společnosti a vyhledávání dalších vhodných investic pro zhodnocení finančního majetku společnosti.

 

Naše cíle jsou:

  • být nejúspěšnějším poskytovatelem nebankovního financovaní v regiónu,
  • zaměření na malé a střední podniky,
  • sdílené zájmy se společnostmi do kterých investujeme,
  • maximalizace hodnoty pro naše akcionáře,
  • flexibilita při posuzovaní investičních příležitostí,
  • minimální tým, minimální provozní náklady