Kontakt

RMS Mezzanine, a.s.
Templová 654/6, Staré Město
110 00 Praha 1
Česká republika
IČ: 00025500
DIČ: CZ00025500

RMS Mezzanine, a.s.,
organizačná zložka Slovensko

Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 45 971 480
DIČ: SK4020240785