Pro akcionáře / For investors

RMS Mezzanine, a.s.
Templová 654/6, Staré Město
110 00 Praha 1
Česká republika
IČ: 00025500
DIČ: CZ00025500

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 495.

Tel.: +420 221 710 334
E-mail: akcionar@rmsmezzanine.cz

 

 

Cenné papíry

 

Druh: akcie kmenová
Forma: na majitele
Podoba: zaknihovaná
Počet kusů: 1 065 071 134
ISIN/SIN/SIN: CS0008416251
Celkový objem emise: 532 535 567,- Kč
Jmenovitá hodnota: 0,50 Kč
Způsoby zdaňování výnosů z cenného papíru ve státě sídla emitenta: Výnosy z cenného papíru jsou zdaňovány v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve zněních pozdějších předpisů
Plátce daně sražené z výnosů cenného papíru: emitent
Způsoby převodu cenného papíru: převody akcií jsou realizovány prostřednictvím CDCP
Omezování převoditelnosti: převoditelnost není omezena
Obchodování na regulovaných trzích v ČR: Burza cenných papírů Praha, a.s. a RM-SYSTÉM, Česká burza cenných papírů a.s.
Obchodování na regulovaných trzích v zahraničí: Akcie nejsou přijaty k obchodování na žádném zahraničním trhu

 

 

 

Valná hromada 2012
Valná hromada 2011
1    2