Společnost RMS Mezzanine, a.s. podpořila projekt seminářů zaměřených na financování a investice do malých a středních podniků

Společnost podpořila sérii přednášek, které seuskutečnily v druhé polovině dubna v Praze, Brně a Ostravě. Smyslem těchto přednášek bylo seznámit podnikatele s možnostmi, kterénabízejí finanční trhy v různých fázích života firmy – od financování vzniku společnosti po prodej společnosti do rukou investora nebo nabídku akcií široké veřejnosti prostřednictvím burzy. Tato témata byla dále doplněna o přednášky představitelů Ministerstva průmyslu a obchodu a Czechinvestu o možnostech podpory malých a středních podniků ze strany státu.

Ing. Martin Pardupa, PhD., člen představenstva RMS Mezzanine, a.s. k podpoře seminářů uvedl: „Malé a střední podniky mají oproti velkým korporacím z různých důvodů ztížený přístup k získávání kapitálu.  V rámci naší společnosti se dlouhodobě na financování MSP orientujeme a uvědomujeme si, že podpora takovýchto akcií je jednou z cest, jak tyto bariéry alespoň částečně odstranit.“

Semináře byly pořádány poradenskou společností Because, s.r.o. pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.