Pro akcionáře / For investors

RMS Mezzanine, a.s.
Templová 654/6, Staré Město
110 00 Praha 1
Česká republika
IČ: 00025500
DIČ: CZ00025500

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 495.

Tel.: +420 221 710 334
E-mail: akcionar@rmsmezzanine.cz

 

 

Cenné papíry

 

Druh: akcie kmenová
Forma: na majitele
Podoba: zaknihovaná
Počet kusů: 1 065 071 134
ISIN/SIN/SIN: CS0008416251
Celkový objem emise: 532 535 567,- Kč
Jmenovitá hodnota: 0,50 Kč
Způsoby zdaňování výnosů z cenného papíru ve státě sídla emitenta: Výnosy z cenného papíru jsou zdaňovány v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve zněních pozdějších předpisů
Plátce daně sražené z výnosů cenného papíru: emitent
Způsoby převodu cenného papíru: převody akcií jsou realizovány prostřednictvím CDCP
Omezování převoditelnosti: převoditelnost není omezena
Obchodování na regulovaných trzích v ČR: Burza cenných papírů Praha, a.s. a RM-SYSTÉM, Česká burza cenných papírů a.s.
Obchodování na regulovaných trzích v zahraničí: Akcie nejsou přijaty k obchodování na žádném zahraničním trhu

 

 

Valná hromada 2024
Valná hromada 2023
Valná hromada 2022
Valná hromada 2021
Valná hromada 2020
Valná hromada 2019
Valná hromada 2018
Valná hromada 2017
Valná hromada 2016
Valná hromada 2015
Valná hromada 2014
Valná hromada 2013
Valná hromada 2012
Valná hromada 2011